บริษัทสยาม ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ประเทศรัฐเซีย ตั้งแต่ ปี 2548 ปัจจุบันบริษัทมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจนวดแผนไทยและสปา ในเมืองเยคาเตรินบุร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ รองจาก มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และโนโวซีบีสค์ ปัจจุบัน "สยาม" มีทั้งหมด 6 สาขา และกำลังจะขยายสาขาต่อไปในอนาคต
บริษัทได้จัดตั้งขึ้นพร้อมการสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธาณะสุข ประเทศไทย โดยมูลนิธิการแพทย์แผนไทยได้เป็นที่ปรึกษาด้านการนวดแผนไทย และการฝึกหัดพนักงานนวด "สยาม" มีบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า ได้แก่ การนวดไทย นวดน้ำมัน นวดเท้า นวดหินร้อน นวดหน้า นวดด้วยลูกประคบ นวดสลิมมิ้ง และสปาทรีทเม้นท์ต่าง ๆ

ปัจจุบัน "สยาม" มีพนักงานนวดผู้ชำนาญการมากกว่า 30 คน ที่จะให้บริการ นวดและสปาทรีทเม้นท์ต่าง ๆ พนักงานส่วนใหญเป็นพนักงานที่อยู่กับบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทจัดหาที่พักที่สะดวกสบายและใกล้ที่ทำงานให้แก่พนักงาน และยังออกค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับจากประเทศไทย รวมไปถึงดูแลเอกสารต่าง ๆ สำหรับการพักอาศัยและทำงานอยู่ที่ประเทศรัสเซียภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของทั้งประเทศรัสเซีย และประเทศไทย ในแต่ละปี "สยาม" จะมีการจัดกิจกรรมผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์แก่พนักงานของบริษัท เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน

ในทุก ๆ ปี "สยาม" จะมีการจัดงาน "Days of Thailand in Yekaterinburg" ซึ่งเป็นการนำเสนอขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย แก่ผู้นำเมืองเยคาเตรินบุร์ก และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน